Biz dəqiqlik üçün çalışırıq

info@projectterra.az
+994 (50) 666 13 14

3D Lazer Skanner

3D Lazer Skanner.

 1. Sürət və dəqiqlik – Lazer skanneri digər metodlardan daha sürətlidir və scan üçün ənənəvi metodlardan iki dəfə daha az vaxt sərf olunur. Lazer skaneri saniyədə milyonlarla lazer nöqtəsi istehsal edir və sonra 1 mm-ə qədər dəqiqliklə skan edilmiş obyektin çox spesifik təfərrüatlarını, həmçinin forma və ölçülərini əldə edir.

 2. Təhlükəsizlik – Təhlükəli ərazilərdə lazer saknnerin uzaqdan melumat toplama bacarığı işçilərin təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı çətin ərazilərdədə dəqiq məlumat toplanmasına şərait yaradır

 3. 3D modelin dərhal hazırlanması – Point Cloud formatında toplanmış məlumatlar demək olar ki, yerində təqdim edilə bilər. Skan edilmiş məlumatlar daha sonra rəqəmsal olaraq tam teksturalı modellər, planlar və yüksəkliklər kimi üçölçülü məhsullara çevrilə bilər.

 4. FARO focus 3D laser skanerdən obyektin səthinə qədər olan məsafəni yüksək sürətlə (saniyədə bir neçə mindən bir milyon nöqtəyə qədər) ölçən və sonradan 3D görüntü meydana gətirməklə müvafiq istiqamətləri (şaquli və üfüqi bucaqla) nöqtə buludu şəklində ölçülü təsvir kimi qeyd edən bir sistemidir.

İHA-ya qoşulan LiDARUSA 3D lazer skanneri

İHA-ya qoşulan LiDARUSA 3D lazer skanneri.

 1. Lazım olan ərazi barədə (relyef, yüksəkliklər, dərələr, və s.) tam məlumat əldə edilir

 2. Böyük ərazilərin, və ya insan üçün əlçatmaz ərazilərin məlumatları tez bir zamanda toplanılır

 3. Yüksək dəqiqlik əldə edilir

 4. Toplanmış məlumatlar lazım olan nəticələrin əldə edilməsi üçün istifadə oluna bilər (xəritəçəkmə, 3D modellərin hazırlanması, müvafiq obyektlərin lokasiyası və s.)

 5. LİDAR (işıq və radar cihazı, həm də başqa cür “İşıq Təsbiti və Aralığı” üçün qısaltma kimi adlandırıla bilər), ultrabənövşəyi şüalardan lazer şüası şəklində işıq impulslarından istifadə edən məsafə ölçmə və görüntüləmə texnologiyasıdır. Həmçinin elektromaqnit spektrinin görünən və infraqırmızı hissələridir. Bu işıq impulsları ölçmə altında olan obyekt tərəfindən adətən geri səpilmə yolu ilə əks olunur. LiDAR sensoru əks olunan işıq impulsun geri qayıtması üçün sərf olunan vaxtı ölçür və beləliklə, obyektlə özü arasında olan məsafəni hesablaya bilir. Bununla da yaydığı həmin impuls nöqtələri əsasında obyektin 3 ölçülü görüntüsünü hazırlayır.

GPR (Ground Penetrating Radar)

GPR (Ground Penetrating Radar).

 1. Yeraltı kommunikasiyaları,infrastrukturun,torpaq qatlarını və qrunt sularını müəyyən edilməsində köməklik edir

 2. Fərgli yer örtüklərdən asılı olmadan, məlumatların toplanmasını həyata keçirir

 3. Toplanmış məlumatlar əsasında yeraltı 3D xəritənin hazırlanmasında köməklik göstərir

123

Dry Roof Pro 2 .


Su sızıntısı baş verən lokasiyaların təyin olunması üzrə Spark test metodu bərpa işlərinin sürətlənməsi və xərclərin azadılması üzrə əvəz olunmaz rol oynayır.Buckley’s şirkətinin istehsalı olan Dry Roof Pro 2 spark test cıhazı 2.54 sm. qalınlıqa gədər müxtəlif tipli Bitum və membran örtuklərinin sızıntıya qarşı diagnostika olunması üçün nəzərdə tutulub.

Cihazın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, böyük obyekt, hovuz və sahələrdə baş verən sızıntı lokasiyalarını dəqiqliklə aşkər olunmasını sürətləndirir, diagnostika və təmir xərclərini dəfələrlə azaldır. Bu cıhazın tətbiqi ənənəvi su testi metodundan istifadəni aradan qaldırır. Diagnostika zamanı üzərində iş aparılan obyektə heç bir mexaniki ziyan vurulmur, cıhazın istifadəsi üçün üzərində iş aparılan sahə mütləq qaydada quru formada olmalıdır.

Dry Roof Pro 2 cıhazının iş prinsipi izolasiya örtüklərində baş vermish çat, dəlik və sair kimi defektlərin aşkərlanması üzrə diagnostika zamanı problemli sahələrdə yuksək gəlginlikli elektrik qövsu yaratmaqa əsaslanır.Aşkərlanmış lokasiyalar xüsusi markernən işarələnir və müştəriyə təhvil verilir.
123

FLIR T 540 .


Flir T 540 Termal kamerası vasitəsi ilə obyektlərdə termografik skan işlərinin aparılması və problemli lokasiyaların aşkərlanması mümkündür.

Infro-qırmızı termografik skan metodu ilə obyekt daxilində su sızıntısı baş verən lokasiyaların episenterinin təyin olunması, isti döşəmə trassasının aşkərlanması, döşəmə, divar və tavanda termoisolasiya işlərinin diagnostikası, obyekt xaricində fasad hissənin termodiagnostik metodla yoxlanılması ishləri həyata kechilirir.

Görülmüsh işlər nəticəsində problemli zonalar asanlıqla təyin olunur,xüsusi proqram təminatı vasitəsi ilə skan olunmuş hissələri RGB rəng formatında və termospektrografik gorüntüləri yaradılaraq müştəriyə təqdim olunur.
123

GRP və structure scan .


GSSI SIR 4000 ve 2GHz palma antena vasitəsi ilə obyektin struktur skan işləri həyata keçirilir bu zaman döşəmə, divar və digər tavan daxilində mövcüd boşluqlar, aktiv və passiv kabellər, su və qaz xətləri, armatur birləşmələri və başqa obyektlər 15-20 sm. dərinlik diapazonunda yüksək dəqiqliklə təyin olunur.
123

Bosch Pro detector 200 C .


Döşəmə, divar və tavan daxilində aktiv passiv elektrik xətlərinin və metal tərkibli boruların aşkər olunması üzrə tətbiq olunur, obyektlərin optimal təyin olunma dərinliyi 15 sm. təşkil edir.